Weź udział

W loterii biorą udział wszystkie
produkty zozole!***

Zgłoszenia przyjmujemy od 6.05 do 31.08.19 r.
Zachowaj paragon!

W loterii biorą udział wszystkie produkty zozole!***

Zgłoszenia przyjmujemy
od 6.05 do 31.08.19 r.
Zachowaj paragon!

* Konsole losowane są co tydzień od 27.05 do 2.09.19 r.

** Doładowania o wartości 50 zł do wygrania codziennieod 27.05 do 31.08.19 r. w godzinach od 9.00 do 21.00.

*** Każdy rodzaj (również na wagę), każdy smak, z promocyjną naklejką lub bez.

Zasady

Kup zozole w paczce
lub na wagę****

(z promocyjną naklejką lub bez).
Zachowaj paragon!

Wpisz nr paragonu
w formularzu zgłoszeniowym,
w zakładce weź udział.

Od razu dowiesz się, 
czy wygrałeś
doładowanie 50zł!

A raz w tygodniu –
konsola
do wylosowania!

Wpisz nr paragonu
(składający się z 3 liter i 8 – 10 cyfr)
w formularzu zgłoszeniowym,
w zakładce weź udział.

Od razu dowiesz się, 
czy wygrałeś
doładowanie 50zł!

Kup zozole w paczce
lub na wagę****

(z promocyjną naklejką lub bez).
Zachowaj paragon!

A raz w tygodniu –
konsola
do wylosowania!

Kup zozole w paczce
lub na wagę****

(z promocyjną naklejką lub bez).
Zachowaj paragon!

Wpisz nr paragonu
(składający się z 3 liter i 8 – 10 cyfr)
w formularzu zgłoszeniowym,
w zakładce weź udział.

Od razu dowiesz się, 
czy wygrałeś
doładowanie 50zł!

A raz w tygodniu –
konsola
do wylosowania!

**** Minimum kwotowe 1 zł brutto – dotyczy wyłącznie produktów na wagę.

Produkty

Zozole produkty Zozole produkty Zozole produkty

W loterii biorą udział wszystkie produkty zozole
zakupione w terminie od 6.05 do 31.08.19 r.

Każdy rodzaj (również na wagę), każdy smak, z promocyjną naklejką lub bez.

Weź udział

* Pola obowiązkowe.

 • Moje dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Administratorem moich danych osobowych podawanych w Loterii jest Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, KRS 0000073310, kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@mieszko.com.pl.
 • Moje dane osobowe podawane w Loterii będą przetwarzane:
  1. dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym umożliwienia mi udziału w Loterii, weryfikacji poprawności mojego zgłoszenia, przeprowadzenia losowania, a w wypadku mojego zwycięstwa - informowania o zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przeze mnie wymogów regulaminu Loterii oraz wydania nagrody (podstawa przetwarzania: moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. dla celów rozpatrywania moich reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. jeśli zostanę zwycięzcą nagrody - dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych organizatora Loterii przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. dla celów wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych organizatora Loterii przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Mieszko S.A. powierza w swoim imieniu przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach organizatorowi Loterii – Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Odbiorcami moich danych osobowych są organizator Loterii oraz inne osoby i podmioty współpracujące z organizatorem przy organizacji Loterii oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej.
 • Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii, a jeśli zostanę zwycięzcą Loterii - także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.
 • Mam prawo: dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Mam prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na adres e-mail: iod@mieszko.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Mieszko S.A., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”.
 • Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Loterii; Jestem zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie mnie z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do nagrody.
 • Dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Dane osobowe w Loterii nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.

Zgłoszenia przyjmujemy od 6.05 do 31.08.19 r.
Zachowaj paragon!

Zwycięzcy

Oni już wygrali! Ty też możesz dołączyć do listy szczęściarzy :-)

Imię
Miejscowość
Data
Nikt jeszcze nie wygrał. Bądź pierwszy!

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Kontakt do organizatora loterii

tel.: 22 651 77 20

Infolinia czynna:

poniedziałek – piątek

10.00 – 17.00

Dane do składania reklamacji

kropka bordo

ul. Św. Bonifacego 150

02-909 Warszawa

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.